Nutriční den

Nutriční den je mezinárodní aktivita, mapující nutriční péči v lůžkových zdravotních zařízeních a zařízeních sociální péče. Cílem nutričního dne je zvýšení informovanosti o malnutrici ve zdravotnických zařízeních a celkové zvýšení kvality nutriční péče.

V České republice poprvé spojila síly profesní sdružení odborníků, zabývajících se klinickou výživou, s cílem zapojit do Nutričního dne co nejvíce lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb v roce 2015. Poprvé se tak podařilo získat data o stavu nutriční péče v ČR včetně srovnání se zahraničím. Tehdy se jen z ČR zapojilo přes 4000 pacientů a Česká republika se stala jednou ze čtyř zemí s nejvyšší účastí v projektu. Další celorepublikové ročníky Nutričního dne v ČR proběhly v letech 2017 a 2019.

Letošní mezinárodní nutriční audit Nutriční den 2021 se koná 4. listopadu 2021.

Je zaměřen na získání údajů o výživě, příjmu potravy a nutriční péči na pracovištích čtyř hlavních skupin – na lůžkových odděleních nemocnic, zvlášť na lůžkových onkologických odděleních, na jednotkách intenzivní péče a v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče, tedy typu LDN či DPS.

Data získaná od pacientů/klientů v den konání Nutričního dne pomocí dotazníků se vkládají do centrální databáze na www.nutritionday.org. Druhým krokem je doplnění výstupních dat, stav pacientů na nemocničních odděleních po 30 dnech, na JIP po 60 dnech a stav klientů domů s pečovatelskou službou po 180 dnech.

Veškeré informace a dotazníky najdete na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Ke stažení:

  • Dokument 12 kroků k účasti (PDF), který podrobně vysvětluje postup, jak se zapojit do Nutričního dne 2021
  • Formuláře (ZIP) k vyplnění v den konání Nutričního dne 2021
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz