O alianci

Každý pacient, který je malnutriční nebo v riziku podvýživy, je systematicky sledován a má přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Vize a poslání

Poslání

Aliance pro nutriční péči je platforma pro spolupráci klíčových zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit nutriční péči v České republice. Zapojení a využití odborných znalostí širokého spektra organizací, členů a partnerů dává Alianci pro nutriční péči příležitost stanout v čele vývoje a implementace správné nutriční péče.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz