ONKa

ONKa (Optimální Nutriční Péče pro Každého) je národní projekt včasné diagnostiky a léčby malnutrice.

ONKa

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz