ONCA

Podvýživa spojená s onemocněním převládá mezi starými lidmi, stejně tak jako u pacientů napříč zdravotnickými zařízeními (nemocnice, domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou, a další).

Cílem kampaně ONCA (Optimal Nutrition Care for All) je pojmenovat problémy a řešit stav výživy v evropských zemích, kde:

  • 33 miliónů dospělé populace je v riziku malnutrice
  • odhadovaný dopad malnutrice do rozpočtů evropského zdravotního systému dosahuje každoročně 170 bilionů €
  • státní výdaje na zdravotnictví jsou napjaté a nutriční péče je proto často podceňována a opomíjena
  • nedostatečné povědomí o významu nutriční péče vede k nesystematickému a nedostatečnému provádění screeningu rizika malnutrice a její léčby
  • k efektivnímu řešení tohoto problému je zapotřebí, aby všechny zainteresované subjekty pracovaly společně s cílem zlepšení nutriční péče
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT