O alianci

Aliance pro nutriční péči z.s. byla oficiálně založena v roce 2017 jako zapsaný spolek, sdružující organizace se společným cílem. Účelem spolku je dbát a zasazovat se o zlepšování kvality výživy obyvatel České republiky.

Činnost spolku směřuje k naplnění uvedeného účelu, co by společného zájmu jeho členů.

Sídlo:

Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

Zakladatelé:

 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Koalice pro zdraví, o.p.s.
 • Asociace výrobců klinické výživy, zájmové sdružení právnických osob

Orgány spolku:

 1. Členská schůze
 2. Výbor spolku
  Členy výboru jsou:
  • doc. MUDr. Pavel Kohout PhD., člen na návrh zakladatele ČLS JEP/SKVIMP
  • Jana Petrenko, člen na návrh zakladatele Koalice pro zdraví
  • Ing. Jan Smitka člen na, návrh zakladatele AVKV
  • prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. osobnost oboru klinická výživa konsenzuálním návrhem všech zakladatelů
  • Ing. Bc. Ivana Pražanová zástupce České asociace sester / sekce nutričních terapeutů konsenzuálním návrhem všech zakladatelů
 3. Dozorčí rada spolku
  Členy dozorčí rady jsou
  • prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., zástupce na návrh zakladatele ČLS JEP
  • Jiří Neumann, zástupce na návrh zakladatele AVKV
  • doc. MUDr. Pavel Těšínský zástupce na návrh zakladatele ČLS JEP/SKVIMP
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT