O alianci

Aliance pro nutriční péči, o.p.s. byla oficiálně založena v roce 2019 a sdružuje organizace se společným cílem. Účelem aliance je dbát a zasazovat se o zlepšování kvality výživy obyvatel České republiky.

Činnost aliance směřuje k naplnění uvedeného účelu, co by společného zájmu jeho členů.

Sídlo:

Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

Zakladatelé:

 • Ing. Ivana Pražanová
 • Doc. MUDr. Pavel Těšínský
 • Ing. Jan Smitka

Orgány obecně prospěšné společnosti:

 1. Statutární orgán – ředitel:
  • Mgr. Ing. Ivana Pražanová
 2. Správní rada:
  • Předseda správní rady: doc. MUDr. Pavel Těšínský
  • Člen správní rady: Ing. Jan Smitka
  • Člen správní rady: Bc. Věra Andrášková
 3. Dozorčí rada:
  • Předseda dozorčí rady: Jiří Tomek
  • Člen dozorčí rady: doc. MUDr. František Novák, PhD.
  • Člen dozorčí rady: Mgr. et Mgr. Martina Kollerová
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz