O alianci

Aliance pro nutriční péči, o.p.s. byla oficiálně založena v roce 2017 jako zapsaný spolek, sdružující organizace se společným cílem. Účelem spolku je dbát a zasazovat se o zlepšování kvality výživy obyvatel České republiky.

Činnost spolku směřuje k naplnění uvedeného účelu, co by společného zájmu jeho členů.

Sídlo:

Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

Zakladatelé:

 • Ing. Ivana Pražanová
 • Doc. MUDr. Pavel Těšínský
 • Ing. Jan Smitka

Orgány obecně prospěšné společnosti:

 1. Statutární orgán – ředitel:
  • Ing. Ivana Pražanová
 2. Správní rada:
  • Předseda správní rady: Doc. MUDr. Pavel Těšínský
  • Člen správní rady: Ing. Jan Smitka
  • Člen správní rady: Věra Andrášková
 3. Dozorčí rada:
  • Předseda dozorčí rady: Jiří Neumann
  • Člen dozorčí rady: Doc. MUDr. František Novák, PhD.
  • Člen dozorčí rady: Martina Kollerová
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT