ONCA

Aliance ENHA až do roku 2010 intenzivně jednala s členy Evropského Parlamentu a dalšími zainteresovanými stranami, aby získala politickou podporu pro malnutrice v nemoci do evropské zdravotní agendy.

V listopadu 2010 za belgického předsednictví EU na konferenci pořádané společně s členy Evropského Parlamentu byl jeden ze závěrů převést politickou podporu do praxe formou implementace na národní úrovni.

V roce 2011 ENHA zahájila spolupráci s několika vybranými zeměmi, včetně Belgie a Irska, a zapojila je do procesu implementace. V současné době již několik evropských zemí dosáhlo pokroku a různými způsoby zlepšují poskytovanou nutriční péči. ENHA dospěla k závěru, že nyní nastal správný čas k urychlení procesu s cílem zajistit dostupnost optimální nutriční péče pro všechny pacienty v Evropě.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz