ONKa

  • Zavedení celoplošného nutričního screeningu na všech úrovních zdravotní péče.
  • Systematická a dokumentovaná nutriční péče u všech jedinců v malnutrici nebo riziku jejího rozvoje.
  • Přítomnost, resp. dostupnost, nutričních týmů ve všech zdravotnických zařízeních.
  • Garance systému průběžného vzdělávání zdravotníků o významu malnutrice a způsobech její prevence a léčby.
  • Změna v organizaci a úhradách zdravotní péče k zajištění dostupnosti kvalitní nutriční péče v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.
  • Zvýšení obecného povědomí o důležitosti prevence a léčby malnutrice v celé populaci.
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz