ONCA

  • Usnadnit účastnickým zemím zavádět optimální nutriční péči pro všechny;
  • Posilovat národní aliance mnoha zainteresovaných stran;
  • Porovnat současný stav národních programů nutriční péče;
  • Podporovat realizaci dohodnuté strategie ONCA a národních aktivit, přizpůsobených jednotlivým zemím na míru;
  • Sdílet osvědčené postupy;
  • Měřit pokrok a dopad v jednotlivých zemích na roční bázi;
  • Sladit se a spolupůsobit s klíčovými zainteresovanými stranami a mezinárodními organizacemi EU, WHO EURO.
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz