ONCA

ONCA (Optimal Nutrition Care for All) je iniciativa řady zainteresovaných stran s cílem zlepšit a zvýšit screening rizika malnutrice v nemoci a zlepšit nutriční péči v Evropě; byla zahájena v roce 2014.

Kampaň podporuje odborné společnosti, asociace a skupiny pacientů, působící v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče na národní úrovni, aby ve své zemi zavedly nutriční screening a optimální nutriční péči. Role ENHA (European Nutrition for Health Alliance) je koordinovat, inspirovat, facilitovat a poskytovat rámec.

ENHA (European Nutrition for Health Alliance) ustanovila z členů aliance řídící výbor, aby strategicky vedl a zapojoval partnery na národní úrovni. Řídící výbor se skládá ze zástupců ESPEN, EUGMS, HOPE, EFAD, EGAN a MNI.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz