Nutriční den

Letošní mezinárodní nutriční audit Nutriční den 2019 se koná 7. listopadu 2019.

Je zaměřen na získání údajů o výživě, příjmu potravy a nutriční péči na pracovištích čtyř hlavních skupin – na lůžkových odděleních nemocnic, zvlášť na lůžkových onkologických odděleních, na jednotkách intenzivní péče a nakonec v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče, tedy typu LDN či DPS.

Data získaná od pacientů/klientů v den konání Nutričního dne pomocí dotazníků se vkládají do centrální databáze na www.nutritionday.org. Druhým krokem je doplnění výstupních dat, stav pacientů na nemocničních odděleních po 30 dnech, na JIP po 60 dnech a stav klientů domů s pečovatelskou službou po 180 dnech.

Veškeré informace a dotazníky najdete na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Ke stažení:

  • Dokument 12 kroků k účasti, který podrobně vysvětluje postup, jak se zapojit do Nutričního dne 2019
  • Formuláře k vyplnění v den konání Nutričního dne 2019
  • Dokument Vysvětlivky 2019, který obsahuje instrukce, jak vyplnit jednotlivé položky
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz