Nutriční den

Nutriční den je mezinárodní aktivita, mapující nutriční péči v lůžkových zdravotních zařízeních a zařízeních sociální péče. Cílem nutričního dne je zvýšení informovanosti o malnutrici ve zdravotních zařízeních a celkové zvýšení kvality nutriční péče.

V České republice se před rokem 2015 Nutričního dne účastnila některá jednotlivá pracoviště, data však nebyla dostatečně reprezentativní pro popis aktuálního stavu nutriční péče ve zdravotních zařízeních ČR. Proto v roce 2015 poprvé spojila síly profesní sdružení odborníků, zabývajících se klinickou výživou, s cílem zapojit do Nutričního dne 2015 co nejvíce lůžkových zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb a získat data, která přinesou informace o aktuálním stavu nutriční péče v ČR včetně srovnání se zahraničím. Dne 19.11.2015 proběhl Nutriční den, do kterého se zapojilo přes 4000 pacientů jen z ČR, z toho více než 2300 pacientů 131 standardních lůžkových oddělení, více než 650 pacientů jednotek intenzivní péče, okolo 300 onkologických pacientů a 930 klientů zařízení sociálních služeb pro seniory. V celosvětovém měřítku se tímto sběrem dat Česká republika zařadila mezi 4 nejaktivnější země světa (Rakousko, Belgie, USA a ČR).

Druhý celorepublikový ročník Nutričního dne v ČR proběhl v roce 2017. Dne 9. 11. 2017 se konal Nutriční den, do kterého se v ČR zapojilo asi 1700 pacientů, více než 740 pacientů 55 standardních lůžkových oddělení, více než 130 pacientů jednotek intenzivní péče, více než 40 onkologických pacientů a 780 klientů zařízení sociálních služeb pro seniory.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz