Novinky

Dnes bylo ve Věstníku MZ č. 10/2020 zveřejněno Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče.

Z iniciativy již bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha tak po dlouhé pauze 29 let vznikl dokument, jehož cílem je zjednodušit a zpřehlednit nemocniční diety a upozornit na význam začlenění diet do celkového systému nutriční péče. Na vzniku dokumentu se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví autorsky podílely dvě partnerské organizace Aliance pro nutriční péči – Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a Česká asociace nutričních terapeutů. Třetí partnerská organizace Aliance pro nutriční péči – Sekce nutričních terapeutů České asociace sester – dokument recenzovala. Dokument je ke stažení zde: www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-10-2020/.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT