Novinky

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat ke sledování kreditovaného webináře s tématem Chirurgický pacient a výživa.

Podnětem pro jeho vznik byla skutečnost, že od 1. 5. 2020 vznikla pro chirurga možnost předepisovat ambulantně sipping a zabezpečit tak svoje malnutriční pacienty.

Webinář je rozdělen do tří krátkých epizod:

  • První epizoda – Význam výživy v chirurgii – je věnována malnutrici jako významnému negativnímu faktoru pro výsledek operační léčby u chirurgických pacientů.
  • Druhá epizoda – Screening malnutrice na ambulanci – detailně popisuje možné screeningové metody na detekci malnutrice běžně použitelné i v chirurgické ambulanci.
  • Třetí epizoda – Preskripce sippingu chirurgem – se zabývá podmínkami pro omezenou možnost preskripce a uvádí praktické příklady z běžné praxe.

Pro lékaře je tento webinář zároveň certifikovaným kurzem, jehož součástí je test a při jeho úspěšném absolvování je účastníkovi přidělen certifikát s kreditními body ČLK. Vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT