Letos připadl Nutriční den na 7. 11. a právě v tento den se konala tisková konference v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice, kde měli účastníci možnost navštívit oddělení a vidět na vlastní oči, jak Nutriční den probíhá.

APNP Nutriční den 2019

Po úvodním slovu pana ministra význam nutriční péče podtrhl i ředitel VFN Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Pojem malnutrice a princip Nutričního dne vysvětlil Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. vědecký sekretář Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

Se vznikem APNP a významem profese Nutriční terapeut účastníky konference seznámila ředitelka APNP Mgr. Ing. Ivana Pražanová. Na závěr vystoupila paní Jana Pelouchová, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie a představila brožuru, na jejímž vzniku se její organizace podílela, o významu výživy při onkologickém onemocnění. Účastníci konference měli také možnost ochutnat nemocniční stravu, která se ten den uvařila v kuchyni VFN Praha.

Ke stažení

Tisková zpráva – Nutriční den 2019, nemocniční stravování a nutriční péče v České republice

APNP Nutriční den 2019

Pracovní skupina projednávala návrh struktury Doporučeného postupu pro zajištění stravy a nutriční péče v přímo řízených organizacích.

Zástupci 18 zemí, zapojených do kampaně ONCA (Optimal Nutrition Care for All) se sjeli do Paříže, aby si vzájemně vyměnili informace a podělili se o příklady správné praxe v nutriční péči, a to konkrétně ve čtyřech oblastech:

  • Měření, a to hlavně výskytu a ekonomických dopadů malnutrice,
  • Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a studentů zdravotnických oborů,
  • Implementace teoretických poznatků v nutriční péči do praxe,
  • Ovlivňování odborné veřejnosti a zvyšování povědomí o potřebě nutriční péče u laické veřejnosti.
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT