ONKa

Přípravná fáze 2015–2016

Vytvoření platformy pro spolupráci a zapojení existujících iniciativ a subjektů.

  • Zhodnocení výchozího stavu prevalence malnutrice využitím výsledků Nutrition Day 2015.
  • Formulace doporučení optimální nutriční péče a léčby malnutrice odbornými lékařskými společnostmi.
  • Získaní podpory pro ONKa jako základny pro národní plán nutriční péče.
  • Zapojení ONKa do evropské kampaně ONCA.

Řešitelská fáze 2016–2017

Implementace národního plánu nutriční péče – Optimální Nutriční Péče pro Každého.

  • Celoplošný screening nutričního rizika.
  • Systém péče o osoby v riziku malnutrice v rámci veřejného systému zdravotní a sociální péče.
  • Nutrition Day 2017.

Udržovací fáze 2017–2020 a dále

Vyhodnocení zavedených opatření v rámci ONKa a jejich případná modifikace.

Získání kontrolních lokálních dat o výskytu malnutrice prostřednictvím Nutrition Day 2019.

AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT